OŠ Banova Jaruga Aktivnost 2.2. Robotika, 3D dizajn, 3D print-predmetna nastava/izvananstavna aktivnost

Za većinu učenika, polaznika radionica MC Kutina u OŠ Banova Jaruga, 3D tehnologija bila je- baš ono što žele učiti! Podkovani gledanjem videa o 3D tehnologiji, bili su spremni pažljivo slušati predavanje o 3D dizajnu, zatim ga primjenjivati. I u konačnici vidjeti „u živo“ kako se izdizajniran predmet printa na pokaznom 3D printeru MC Kutina.

Robotika u predmetnoj nastavi u OŠ Banova Jaruga privlači učenike koji već imaju viziju i određena, bar teoretska saznanja što znači robotika i što je programiranje. I spremni su zakoračiti u svijet robotike i programiranja na daleko ozbiljnim razinama. Svijet STEM -a se otvara !:)

Pomaknite se na vrh