Edukacijski materijali iz robotike

Tečaj iz UI – robotike – Link

Python editor link:  Editor

Upute za programiranje robota u Python editoru

Editor

Sastoji se od tri cjeline.

  • Zelena zona s primjerima koda
  • Crvena zona  s mjestom za pisanje koda
  • Plava zona pokretanje koda i simulator

Koraci za programiranje robota:

  • Preuzimanje datoteke maqueen.txt
  • Kreiranje nove biblioteke (python file)

Preuzetu datoteku treba otvoriti u textualnom editoru naprimjer u Notepad u istom odabrati cijeli sadržaj  i kopirati  pod novi „Project“ s nazivom „maqueen“  koji se kasnije bude pozivao u glavnom dijelu programa main.py.

Biblioteka se poziva s naredbom  „from maqueen import *“

Zatim slijedi pisanje  ili kopiranje postojećeg koda u main.py

Za sva dodatna pitanja u svezi priprema za takmičenje slobodno kontaktirajte g. Engler Anđelina.

Napomena za pripreme učenika za takmičenje:

  • učenici trebaju odraditi vježbe paljenja i gašenja RGB led dioda
  • učenici trebaju odraditi vježbe paljenja i gašenja crvenih LED dioda
  • učenici trebaju odraditi vježbe s ultrazvučnim senzorom
  • učenici trebaju odraditi vježbe kretanja na poligonu i praćenje crne linije

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Kutine. Sredstva su osigurana kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva.

Pomaknite se na vrh