Trening trenera
Edukacijski program
STEM
Modernizacija i nabava
Stručna usavršavanja
Edukacijski program

Trening trenera-Program stručnih usavršavanja i edukacija

U sklopu Aktivnosti provodi se program stručnih usavršavanja usmjerenih na razvoj STEM sposobnosti 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u 5 osnovnih škola partnera kojima je Grad Kutina osnivač:

1. Važnost poučavanja STEM u sustavu osnovnoškolskom obrazovanju: teme su važnost podučavanja STEM u osnovnoškolskom obrazovanja te načini osmišljavanja i provedbe uspješnih modela poučavanja STEM.

2. Razvoj i provedba neformalnih obrazovnih aktivnosti u STEM polju matematike: Trening provodi partner iz Norveške Volda University College na temu razvoj i provedba neformalnih obrazovnih aktivnosti za učitelje u STEM polju matematike, razvoj nastavnih praksi, modela i strategija učenja u osnovnom obrazovanju na temelju istraživanja u STEM području matematike.

3. Uvod u robotika za učitelje u osnovnoj školi: provodi ju Modelarski centar Kutina, Projektno-tehnički koordinator za robotiku i modelarstvo i Voditelj radionice, uz mentorstvo FSB-a. Radionica će imati 4 teme: osnove građe 3D printera, njegovo puštanjem u pogon i priprema 3D predmeta za print, osnove 3D dizajna u programu Fusion360 i 3D print dizajniranih predmeta, radionica programiranja robota-početna, radionica programiranja robota-napredna.

4. Edukacija: Razvoj proizvoda-CAD i prototipiranje: 3D modeliranje u CAD (Solidworks)-iz modela do prototipa;

VR u razvoju proizvoda: upoznati učitelje s VR tehnologijama i primjenama u STEM području i dati im priliku da isprobaju tehnologije.

6. Industrija 4.0 – tvornica za učenje (learning factory) i umjetna inteligencija: upoznavanje učitelja s konceptom Industrije 4.0 i umjetne inteligencije s fokusom na strojno učenje, upoznavanje konceptom pametne tvornice kroz tvornicu za učenje instaliranu na FSB-u.

7. Edukacija: AI i strojno učenje: upoznavanje učitelja s osnovnim konceptima i načinima strojnog učenje.

9. Studijsko putovanje/Primjer dobre prakse/Norveška: Posjet Volda Universitiy College i norveškoj osnovnoj školi koja je prošla kroz program trening trenera „Razvoj i provedba neformalnih obrazovnih aktivnosti u STEM polju matematike“

Edukacijski program jačanja STEM vještina

1. Robotika u izbornoj nastavi informatike-razredna nastava: u sklopu izborne nastave informatike u 4 razredima škola, provoditi će ju razredni učitelji sa Modelarskim centrom Kutina.

2. Robotika, 3D dizajn i 3D print: za učenike predmetne-izvannastavna aktivnost za čiju organizaciju je odgovoran Projektno-tehnički koordinator za robotiku i modelarstvo i Voditelj radionice iz Modelarskog centar Kutina, uz mentorski rad profesora FSB-a. Radionica će se održavati jednom tjedno kroz 12 mjeseci. Završni dio je natjecanje robota na poligonu.

3. Edukacija: Modeliranje i prototipiranje: radionica namijenjena darovitim učenicima matematike i fizike na temu 3D modeliranja u CAD (Solidworks)-iz modela do prototipa.

4. VR u razvoju proizvoda: radionica namijenjena darovitim učenicima matematike i fizike, cilj je upoznati učenike s VR tehnologijama i primjenama u STEM području i dati im priliku da isprobaju tehnologije.

5. Primjena STEM-a u filmskoj umjetnosti: Provoditi će ju Modelarski. Centar Kutina (stručnjaci za fotografiju i film). STEM alati i znanja koja se koriste u izradi filmova, specijalnih efekata, VR. Filmaši će snimati video materijale za dokumentarni film, i druge promotivne aktivnosti.

6. Edukacija: Umjetna inteligencija: za darovite učenike matematike i fizike, upoznavanje s konceptom umjetne inteligencije i strojnim učenjem.

7. Terenska nastava: Posjet pametnoj tvornici instaliranoj na FSB-u: upoznati učenike s konceptom pametne industrije 4.0 i pametne tvornice kroz tvornicu za učenje instaliranu na FSB-u. Izlazni ishodi aktivnosti: 1 posjet u tvornici za učenje na FSB-u, 42 sati pripreme za posjet, 5 sati provedbe posjeta, uključeno 100 učenika.

8. Primjer dobre prakse-Posjet pametnoj tvornici: po konceptu pametne tvornice za učenike. Izlazni ishod: 1 posjet tvornici, 30 sati pripreme FSB, 20 sati provedbe posjeta, 50 učenik i 5 učitelja uključeno.

9. Kutinska matematička liga: natjecanje učenika iz matematike (5 škola).

10. Radionice izrade rc radio jedrilice i aviona: Izvannastavna aktivnost promovira modelarstvo/tehničku kulturu.

11. Studijski posjet Regionalnom centru CRTA-a na FSB: nagrada za pobjednike KML-e. Izlazni ishodi: 1 studijski posjet organiziran.

12. Edukacija: STEM područje kemije i biologije: Izvannastavna aktivnost, u 5 škola, 20 različitih radionica.

Modernizacija i nabava STEM opreme

Aktivnost podrazumijeva modernizaciju prostora i nabavu STEM opreme za uspostavu 5 STEM učionica u 5 kutinskih osnovnih škola.

Uspostavljenje i opremljene učionice služiti će za provedbu aktivnosti u projektu, održavanje redovne i izborne nastave, te izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Uspostavljenje i opremljene učionice služiti će za provedbu aktivnosti u projektu, održavanje redovne i izborne nastave, te izvannastavnih aktivnosti.

Aktivnost obuhvaća i nabavu STEM opreme, potrošnih materijala te drugih pomoćnih nastavnih sredstava za uspostavu 5 STEM učionica u 5 kutinskih osnovnih škola. U sklopu aktivnosti provodi se i nabava potrošnih materijala i opreme potrebne za organizaciju i provedbu radionica u aktivnosti 1 i 2 te uspostavu STEM učionica.

Program stručnih usavršavanja u području uporebe IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva

Trening trenera-Program stručnih usavršavanja usmjerenih na razvoj sposobnosti 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika kutinskih osnovnih škola u području IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva doprinosi ostvarenju rezultata 3 Projekta”Unaprjeđene vještine 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika, te vještine 600 učenika, od čega je 300 učenika s posebnim potrebama u području primjene IKT-a u učenju, razvoju aktivnog građanstva te razvoju poduzetništva.

Ostvarenje predmetnog rezultata postiže se provedbom aktivnosti usmjerenih prema 100 učitelja u 5 kutinskih osnovnih škola. Aktivnosti se provode u području primjene IKT-a u odgoju i obrazovanju. Razvoj poduzetništva odnsno kompetencija učitelja u predmetnom području radi se korz edukativne radionice Start Drill Camp za razvoj poduzetništva.Kroz edukacije učitelji rade na razvoju poduzetništva – kroz poduzetnički način razmišljanja (‘Train The Trainer’ model) koje će oni dalje koristiti u radu učenicima u sklopu učeničkih poduzetničkih zadruga.

Očekivani ishodi učenja: razumijevanje procesa poduzetničkog razmišljanja od ideje do održivog biznisa, svladavanje procesa mentoriranja u razvoju poduzetničkog načina razmišljanja, poznavanje razvoja korisnika i lean startup pristup kod razvoja poduzetničkih poduhvatu, upoznavanje s Startup Drill pločom i lean cavas alatima.

Izlazni ishodi aktivnosti: uključeno 15 učitelja, 1 stručno usavršavanje održano. U području razvoja aktivnog građanstva Učiteljski fakultet Rijeka provodi program stručnog usavršavanja za rad s učenicima s posebnim potrebama “Rane odgojno-obrazovne intervencije za učenike s teškoćama u učenju i ponašanju”.

Izlazni ishodi aktivnosti – 1 stručno usavršavanje održano, 20 učitelja uključeno “Rane odgojno-obrazovne intervencije za učenike s teškoćama u učenju i ponašanju”.

Projektno-tehnički koordinator za robotiku i modelarstvo je pripremio 1 edukacijsku brošuru za svaku od aktivnosti; tiskano 50 edukacijskih brošura za svaku od aktivnosti.

Edukacijski program jačanja vještina

Ostvarenje predmetnog rezultata postiže se provedbom aktivnosti usmjerenih prema 600 u 5 osnovnih škola s područja Kutine, od čega je 300 učenika s posebnim potrebama.

Ostvarenje rezultata u području aktivnog građanstva i poduzetništva je posljedica provedbe aktivnosti za učenike: “Zaštita okoliša kroz promicanje ekologije”: Ciljevi radionice su promicanje ekologije i održivog života, promicanje neformalnog obrazovanja i grupnog rada, poticanje kreativnosti i inovativnosti, stvaranje novih metoda i modela u izradi i upotrebi recikliranog papira, upoznavanje procesa dizajna i izrade proizvoda. Izlazni ishodi aktivnosti su: 25 radionica (5 radionica s različitim temama u svakoj pojedinoj školi na području Grada Kutina).

Upotreba IKT-a u odgoju i obrazovanju primjenit će se kroz razvoj edukativno-društvene aplikacije za digitalno učenje i razonodu koju će koristiti učenici svih 5 škola u provedbi redovne nastave i izvananstavnih aktivnosti, isto tako aplikacija će se koristiti i u radu s učenicima s teškoćama u učenju, ponašanju i komunikaciji u provođenju programa rada s istima u sklopu Projekta. Aplikacija će olakšati i modernizirati obrazovni proces STEM sadržaja kroz digitalizaciju nastavnih materijala uz dodatak igre, odnosno zabave u učenju.

Razvoj aktivnog građanstva će se također potaknuti kroz sudjelovanje učenika u radionicama o važnosti volontiranja “Važnost volontiranja u razvoju lokalne zajednice”. Ista će se sastojati od dva djela od kojih je jedan usmjeren na važnost volontiranja u lokalnoj zajednici, a drugi dio će govoriti o prenostima volontiranja za samu osobu i njen razvoj u lokalnoj zajednici. Isto tako učenicim će se predstavit rad lokalnog volonterskog centra organiziranog kroz rad lokalne organizacije civilnog društva, te će se oni moći uključiti u njegov daljnji rad. Kroz provedbu projekta snažno se potiće i rad s učenicima s posebnim potrebama, odnosno učenicima s problemima u ponašanju, učenju i komunikaciji, stoga će u istom biti organiziran “Program rada s djecom s posebnim potrebama odnosno problemima u ponašanju, učenju, komunikaciji i govoru, kao izvananstavna aktivnost u OŠ S. Kefelje, OŠ Mate Lovraka i Posebnog odjela u OŠ Z. Franka. Izlazni ishodi aktivnosti: 30 djece uključeno.

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.

Pomaknite se na vrh