OŠ Stjepana Kefelje – Afterschool program – Psihoedukativne radionice

U OŠ Stjepana Kefelje, Kutina u tijeku su psihoedukativne radionice pod vodstvom psihologinje Tajane Sikaček, koje se održavaju u tri kutinske škole kao dio projekta New STEM Kutina – ABECEDA budućnosti. Aktivnosti se provode jednom tjedno u okviru „Afterschool programa“ s učenicima s posebnim potrebama – problemima u ponašanju, učenju i komunikaciji kao izvannastavna aktivnost. Djeca su izrađivala kreativne uratke; natpis s nazivom projekta New STEM Kutina – ABECEDA budućnosti, origami od papira, posude za školski pribor, nakit, privjeske… Tijekom projekta učenici će u okviru radionica s psihologinjom imati priliku za brojne kreativne aktivnosti: izrađivat će božićne ukrase od gline, ukrašavati torbice i majice, oslikavati pločnik, izrađivati slike i murale… Učenici kutinskih škola se na taj način uče suradnji i afirmativnoj komunikaciji, kod djece s teškoćama se razvijaju pozitivne osobine, potiče se njihov socioemocionalni razvoj, a prvenstveno se dobro zabavljaju!

Pomaknite se na vrh