Inovativne radionice virtualne stvarnosti VR – Akt.2.4.

U pet osnovnih škola uključenih u Projekt: OŠ Stjepana Kefelje, OŠ Vladimira Vidrića, OŠ Mate Lovraka, OŠ Zvonimira Franka i OŠ Banova Jaruga, učenici viših razreda imali su priliku sudjelovati u inovativnim radionicama virtualne stvarnosti (VR) koje su organizirali asistenti i profesori s Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru radionica, VR aplikacije su omogućile učenicima da na zanimljiv i interaktivan način istražuju i uče neke njima već poznate nastavne sadržaje, čime se dodatno obogaćuje tradicionalni pristup obrazovanju. Korištenje VR tehnologije u učionici potiče angažman i motivaciju učenika te pruža mogućnosti za …