Aktivnost 2.12. Kemija i bologija

U OŠ Stjepana Kefelje, OŠ Zvonimira Franka, OŠ Mate Lovraka, OŠ Vladimira Vidrića i OŠ Banova Jaruga, provedene su edukativne radionice iz područja biologije i kemije. Provelo se ukupno 100 radionica, 20 u svakoj školi, pod vodstvom nastavnika biologije i kemije Matea Smetka. Učenici su kroz radionice proširili znanja, usavršavali temeljne vještine potrebne za proučavanje prirode koja nas okružuje i za izvođenje jednostavnih i zanimljivih pokusa, razvijali su kritičko mišljenje i prirodoznanstveni pristup rješavanju problemskih zadataka. Teme su obuhvaćale:  istraživanje utjecaja temperature, koncentracije, vrste metala, reakcijske površine te prisutnosti katalizatora na brzinu kemijskih reakcija, uspoređivanje gustoće vode pri različitim temperaturama, …