Zaštita okoliša kroz promicanje ekologije

OŠ Stjepana Kefelje, OŠ Zvonimira Franka, OŠ Mate Lovraka, OŠ Vladimira Vidrića i OŠ Banova Jaruga – održane su edukativne radionice „Zaštita okoliša kroz promicanje ekologije“. Provelo se ukupno 25 radionica, 5 različitih u svakoj školi, pod vodstvom nastavnika biologije i kemije Matea Smetka. Ciljevi provedenih radionica su: promicanje ekologije i održivog života i razvoja, uključivanje učenika u područja zaštite okoliša, promicanje neformalnog obrazovanja i grupnog rada, poticanje kreativnosti i inovativnosti, stvaranje novih metoda i modela u izradi i upotrebi recikliranog papira, upoznavanje procesa dizajna i izrade proizvoda. Teme su obuhvaćale: metode uzorkovanja i kemijske analize vode i tla sa setom EcoLabBox, mikroskopsku analizu uzoraka fitobentosa s algama kremenjašicama iz tekućica različitih dijelova Hrvatske i izradu modela samoodrživog eko-grada promicanjem iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Kroz radionice, učenici su se upoznali sa različitim učeničkim istraživačkim projektima iz područja ekologije pohranjenim u elektroničkom časopisu Bioznalac s ciljem poticanja učenika na istraživačku nastavu. 

Pomaknite se na vrh