Rane odgojno-obrazovene intervencije za učenike s teškoćama u učenju i ponašanju

U sklopu Projekta, u prostoru OŠ Stjepana Kefelje, od listopada 2022. godine održavaju se interaktivna predavanja i radionice za učitelje i stručne suradnike osnovnih škola: Vladimira Vidrića, Mate Lovraka, Zvonimira Franka, Banove Jaruge i Stjepana Kefelje. Radi se o programu cjeloživotnog učenja Učiteljskog fakulteta u Rijeci pod nazivom „Rane odgojno-obrazovne intervencije za učenike s teškoćama u učenju i ponašanju“. U petak, 26. siječnja 2024. godine nastavu je vodila izv.prof. dr.sc Petra Pejić Papak.

Pomaknite se na vrh