Osnovna škola Banova Jaruga u šk.god.2023./2024. u projektu NEW STEM KUTINA – ABECEDA budućnosti

 U Osnovnoj školi Banova Jaruga mnoge generacije učitelja i ravnatelja u okviru Programa rada škole, odgajale su i obrazovale generacije učenika, danas već baka i djedova škole, u duhu očuvanja okoliša škole i mjesta u kojem žive kao i poštovanja prirode i prirodnih zakonitosti.

Rezultat toga je daje kod današnjih roditelja i učenika škole razvijana svijest o očuvanju i zaštiti okoliša i prirode.

Škola je u provođenju  Eksperimentalni program OSNOVNA ŠKOLA KAO CJELODNEVNA ŠKOLA: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

Izvor: http://www.os-banova-jaruga.skole.hr/

Modelarski centar Kutina u OŠ Banova Jaruga provodio je radionice iz robotike, 3D dizajna i printa, rc jedrilica i aviona i upotrebe STEM a u filmskoj umjetnosti. Predavači su: Sebastian Schneider, Hrvoje Koščica uz asistenciju na predavanjima Anđelina Englera. U prošloj šk.godini održavale su se i radionice robotike za najmlađe učenike škole, koje je provodio Dominik Engler uz asistenciju Anđelina Englera.

Sve navedene radionice imale su za cilj edukaciju učenika kroz navedena područja, pripremu za rad s opremom koju škola dobiva slijedom Projekta.

Sredina drugog polugodišta školske godine 2023./2024. bila je u znaku provedbe radionica MC Kutina u OŠ Banova Jaruga. Zainteresiranost učenika jasan je pokazatelj da će STEM nastaviti djelovati u velikom obimu i narednim razdobljima; utvrdili smo dosadašnja znanja i vještine i usvojila nova znanja, nove vještine. U svemu je zastupljeno puno kreativnosti – koju učenici donose na radionice pa predavačima posluži za sukreiranje sadržaja nastave. Jer važno je – dati učenicima sve ono što žele čuti i o čemu žele učiti i na taj način i stvarati.

Aktivnost 2.2. Robotika, 3D dizajn, 3D print – robotika
Aktivnost 2.2. Robotika, 3D dizajn, 3D print – 3D
Aktivnost 2.5. Izrada rc jedrilica i aviona
Aktivnost 2.5. Primjena STEM a u filmskoj umjetnosti
Pomaknite se na vrh