Inovativne radionice virtualne stvarnosti VR – Akt.2.4.

U pet osnovnih škola uključenih u Projekt: OŠ Stjepana Kefelje, OŠ Vladimira Vidrića, OŠ Mate Lovraka, OŠ Zvonimira Franka i OŠ Banova Jaruga, učenici viših razreda imali su priliku sudjelovati u inovativnim radionicama virtualne stvarnosti (VR) koje su organizirali asistenti i profesori s Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru radionica, VR aplikacije su omogućile učenicima da na zanimljiv i interaktivan način istražuju i uče neke njima već poznate nastavne sadržaje, čime se dodatno obogaćuje tradicionalni pristup obrazovanju. Korištenje VR tehnologije u učionici potiče angažman i motivaciju učenika te pruža mogućnosti za razvijanje novih vještina i razumijevanje složenih koncepta kroz vizualno i iskustveno učenje.

Učenicima je bilo iznimno zanimljivo otkrivati ovu novu tehnologiju, što je vidljivo iz njihovih entuzijastičnih reakcija i interakcija tijekom radionica. Ove radionice ne samo da su im omogućile stjecanje praktičnih znanja upotrebe VR tehnologija, već su im dala i uvid u buduće mogućnosti u STEM područjima!

Zahvaljujemo svim učenicima i nastavnicima, nadajući se da će ove, kao i buduće slične aktivnosti, potaknuti još više učenika na istraživanje i odabir karijere u području STEM-a!

Pomaknite se na vrh