Afterschool program

Afterschool program (Program rada s djecom s posebnim potrebama odnosno problemima u ponašanju, učenju, komunikaciji i govoru, kao izvannastavna aktivnost)  u sklopu NEW STEM Kutina – ABECEDA budućnosti:
Program rada s djecom s posebnim potrebama odnosno problemima u ponašanju, učenju, komunikaciji i govoru kao izvananstavna aktivnost uključuje rad vanjskih stručnjaka ( logopeda, psihologa i socijalnog pedagoga ) s djecom u OŠ S. Kefelje, OŠ Mate Lovraka i Posebnog odjela u OŠ Z. Franka.
Također, za potrebe programa bit će nabavljena asistativna oprema.

S učenicima OŠ Stjepana Kefelje i OŠ Mate Lovraka socijalna pedagoginja je provela radionice na temu predstavljanja, identiteta i slike o sebi. Učenici su unutar grupe kroz zanimljive i kreativne načine vježbali vještinu samopredstavljanja i povećali samosvijest. Izradom kolaža učenici su osvijestili i osnažili sliku o sebi, osvijestili svoje raznolike identitete i identitete svojih kolega i izraziti vlastitu kreativnost. Kroz navedene aktivnosti pojačala se grupna dinamika i povezanost.

S učenicima OŠ Zvonimira Frank provedene su radionice tematski vezane uz svijet oko nas i obilježavanje bitnih događaja. Učenici su istraživali različite načine korištenja jabuke u prehrani, prikupili tradicionalne recepte s jabukom, izradili (i pojeli 😉 savijaču od jabuke te se likovno izrazili i prikazali jabuku u glini. Time smo obilježili svjetski dan jabuke, međusobno komunicirali i surađivali,  promicali zdrave prehrambene navike i odgovornost za očuvanje vlastitog zdravlja. Također su se učenici upoznali s jezikom glagoljice djeca su napisala svoje ime glagoljicom i modelirali u glini ime grada Vukovar koje se ispeklo te zatim glaziralo.

Una Mikša, mag.paed.soc.

Pomaknite se na vrh