Aktivnosti 4: Trening trenera-Program stručnih usavršavanja usmjerenih na razvoj sposobnosti 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika kutinskih osnovnih škola u području uporabe IKT-a, poduzetništvu i aktivnom građanstvu

U dosadašnjoj provedbi sudjelovalo je 20 učitelja iz svih pet škola partnera, a nastavit će se kontinuirano raditi na poboljšanju njihovih vještina tijekom provedbe aktivnosti.
U sklopu cjeloživotnog učenja RANE ODGOJNO-OBRAZOVNE INTERVENCIJE ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U UČENJU I PONAŠANJU za učitelje i stručne suradnike Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci je u periodu od listopada 2022. do svibnja 2023. godine održano ukupno sedam blokova nastave na kojoj su obrađivane sljedeće teme:

a)Izazovi rada s učenicima s teškoćama, Tko su učenici s problemima u ponašanju u kontekstu filozofije inkluzivnog odgoja i obrazovanja,

b)Upravljanje odgojno-obrazovnom skupinom, Stilovi vođenja, Stvaranje pozitivnog ozračja u odgojno-obrazovnoj skupini i primjena suradničkih strategija učenja, Stvaranje pozitivnog ozračja, komunikacija, asertivno ponašanje, Proaktivan način upravljanja disciplinom te Restitucija-otvaranje mogućnosti za samodisciplinu,

c) Rizični i zaštitni čimbenici u nastanku i razvoju problema u ponašanju, Komunikacijske vještine u radu s učenicima s problemima u ponašanju, Učenici s ADHD sindromom u inkluzivnoj učionici – obilježja učenika i pristupa radu, Metode u radu s učenicima s ADHD,

d)Teškoće učenja – specifične teškoće/poremećaj učenja: što ih razlikuje, a što je zajedničko, Rizik za disleksiju, disgrafiju i diskalkuliju; određenja i obilježja disleksije, disgrafije i diskalkulije, Osobitosti funkcioniranja učenika sa specifičnim teškoćama/ poremećajem učenja – individualizirani obrazovni programi.

Predavačice navedenih tema su bile Nataša Vlah, Tea Juretić, Mirjana Lenček i Petra Pejić Papak. Preliminarne evaluacije provedenih predavanja i radionica su pozitivne te je plan nastaviti s planiranim aktivnostima od listopada 2023. godine u novoj školskoj godini.

Pomaknite se na vrh