Aktivnost 2.2. Robotika, 3D dizajn,3D print u izvannastavnoj aktivnosti/predmetna nastava 3D – OŠ Zvonimira Franka i MC Kutina

U kasno poslijepodnevnim satima došao je kraj prve radionice 3D – a, a učenici sjede u klupama- uče, rade! Može li radionica trajati još dulje!?

Može!🎊 Predavač Sebastian Schneider priredit će nastavnog materijala za dodatno vrijeme koje učenice žele provesti na narednoj radionici.

Koje veselje🥳

Pomaknite se na vrh