Afterschool program

Afterschool program (Program rada s djecom s posebnim potrebama odnosno problemima u ponašanju, učenju, komunikaciji i govoru, kao izvannastavna aktivnost)  u sklopu NEW STEM Kutina – ABECEDA budućnosti:

 Program rada s djecom s posebnim potrebama odnosno problemima u ponašanju, učenju, komunikaciji i govoru kao izvananstavna aktivnost uključuje rad vanjskih stručnjaka ( logopeda, psihologa i socijalnog pedagoga ) s djecom u OŠ S. Kefelje, OŠ Mate Lovraka i Posebnog odjela u OŠ Z. Franka.

Također, za potrebe programa bit će nabavljena asistativna oprema.

 

Logopedskim radionicama koje se provode u sklopu projekta NEW STEM Kutina – ABECEDA budućnosti dajemo podršku djeci s teškoćama u učenju, čitanju i pisanju. Jedna od  tema radionice bio je Svemir, a pomoću zadataka vezanih na ovu temu radili smo na vještinama vizualne percepcije, tehnike čitanja, razumijevanja pročitanog i inferencijalnog zaključivanja. Takodjer smo i širili vokabular i jezična znanja, usvjanjem novih pojmova i koncepata. 

Andrea Boljkovac, mag.logoped.

Pomaknite se na vrh