U sklopu Aktivnosti provodi se „Program stručnih usavršavanja usmjerenih na razvoj STEM sposobnosti 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika“ u 5 osnovnih škola partnera kojima je Grad Kutina osnivač: 1. Važnost poučavanja STEM u sustavu osnovnoškolskom obrazovanju“: teme su važnost podučavanja STEM u osnovnoškolskom obrazovanja te načini osmišljavanja i provedbe uspješnih modela poučavanja STEM. Izlazni ishodi su: 15 učitelja uključeno; 5 radionica u trajanju od 4 sata; 20 sati edukacije. 2. Razvoj i provedba neformalnih obrazovnih aktivnosti u STEM polju matematike“: Trening provodi partner iz Norveške Volda University College na temu razvoj i provedba neformalnih obrazovnih aktivnosti za učitelje u STEM polju matematike, razvoj nastavnih praksi, modela i strategija učenja u osnovnom obrazovanju na temelju istraživanja u STEM području matematike. Izlazni ishodi su: 1 program proveden; 2 fizičke radionice; 3 online radionice; 5 testiranja nove prakse poučavanja u 5 škola; 25 učitelja sudjelovalo. 3. Uvod u robotika za učitelje u osnovnoj školi“: provodi ju Modelarski centar Kutina, Projektno-tehnički koordinator za robotiku i modelarstvo i Voditelj radionice, uz mentorstvo FSB-a. Radionica će imati 4 teme: osnove građe 3D printera, njegovo puštanjem u pogon i priprema 3D predmeta za print, osnove 3D dizajna u programu Fusion360 i 3D print dizajniranih predmeta, radionica programiranja robota-početna, radionica programiranja robota-napredna. Izlazni ishodi: 200 održanih radionica, 400 sati radionica održano, 1 Voditelj radionica, 240 sati mentorstva FSB-a. 4. Edukacija: Razvoj proizvoda-CAD i prototipiranje: 3D modeliranje u CAD (Solidworks)-iz modela do prototipa; Izlazni ishodi: 2 voditelja radionica-nastavno osoblje FSB-a, 90 sati pripreme radionica, 15 sati izvedbe radionica, 10 učitelja uključeno. 5. Edukacija: VR u razvoju proizvoda: upoznati učitelje s VR tehnologijama i primjenama u STEM području i dati im priliku da isprobaju tehnologije. Izlazni ishodi: 2 voditelja/nastavno osoblje FSB-a, 10 učitelja uključeno, 120 sati pripreme radionice, 15 sati provedbe radionice. 6. Industrija 4.0 – tvornica za učenje (learning factory) i umjetna inteligencija: upoznavanje učitelja s konceptom Industrije 4.0 i umjetne inteligencije s fokusom na strojno učenje, upoznavanje konceptom pametne tvornice kroz tvornicu za učenje instaliranu na FSB-u. Izlazni ishodi: 1 radionica i posjet tvornici za učenje u Zagrebu 8 sati radionica u Zagrebu, 4 voditelja-nastavno osoblje FSB-a, 78 sati pripreme radionica, 8 sati trajanja radionice, 10 učitelja. 7. Edukacija: AI i strojno učenje: upoznavanje učitelja s osnovnim konceptima i načinima strojnog učenje. Izlazni ishodi: 2 voditelja-profesori FSB-a, 35 sati pripreme radionice, 10 sata trajanja radionice, 10 učitelja; 8. Studijski posjet Regionalnom centru CRTA-a za učitelje: primjer dobre prakse Reg. centar izvrsnosti za robotske tehnologije na FSB-u. Izlazni ishodi: 1 studijski posjet, 50 učitelja uključeno; 1 projektni sastanak, 4 voditelja aktivnosti, 50 Brošure FSB-a i CRTA-e, 50 obroka/posjetitelji, 200 sati pripreme radionice, 100 sati rada opreme prilikom pripreme i prezentacija, 2 prezentacije u trajanju od 20 sati svaka. 9. Studijsko putovanje/Primjer dobre prakse/Norveška: Posjet Volda Universitiy College i norveškoj osnovnoj školi koja je prošla kroz program trening trenera „Razvoj i provedba neformalnih obrazovnih aktivnosti u STEM polju matematike“: Izlazni outputi: 1 studijski posjet održan; 30 učitelja i članova projektnog tima uključeno u aktivnost. Projektno-tehnički koordinator za robotiku i modelarstvo je pripremio 1 edukacijsku brošuru za svaku od aktivnosti; tiskano 50 edukacijskih brošura za svaku od aktivnosti.

Pomaknite se na vrh